+421 37 6580 431 tomka@energyrnr.sk
Vyberte stranu

ENERGYR NITRA, s.r.o

projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu, dodávka a montáž riadiacich systémov MaR

O spoločnosti

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. vznikla v roku 1993. Našou základnou činnosťou je projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu, dodávka a montáž riadiacich systémov MaR. Náš záujem sa taktiež orientuje aj na klasickú elektroinštaláciu silno a slaboprúdu vrátane bleskozvodov, či už projekčne tak aj montážne.

Naša činnosť

Meracia a regulačná technika

projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu

Riadiace systémy MaR

dodávka a montáž riadiacich systémov MaR

Projekcia, inštalácia, montáž

klasická elektroinštalácia silno a slaboprúdu vrátane bleskozvodov, či už projekčne tak aj montážne.

Zabezpečujeme kompletný záručný a pozáručný servis ako aj profylaktické kontroly meracej a regulačnej techniky hardvéru aj softvéru. Zaoberáme sa aj montážou a servisom detekčného systému indikácie výskytu horľavých a výbušných plynov.

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. vznikla v roku 1993. Našou základnou činnosťou je projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu, dodávka a montáž riadiacich systémov MaR. Náš záujem sa taktiež orientuje aj na klasickú elektroinštaláciu silno a slaboprúdu vrátane bleskozvodov, či už projekčne tak aj montážne.

Svojím zameraním sa spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. radí medzi firmy, ktoré poskytujú komplexné služby svojím zákazníkom. Je to nasledovný súbor služieb:

 

 • inžiniering
 • poradenstvo
 • štúdie
 • projekty
 • dodávka
 • montáž
 • uvedenie do prevádzky
 • inštalácia základného a aplikovaného software
 • konfigurácia systému
 • hardware testy
 • kompletný funkčný test systému
 • teoretické a praktické zaškolenie operátorov
 • protokolárne odovzdanie kompletného systému používateľovi
 • záručný a pozáručný servis

Spoločnosť ENERGYR NITRA, s.r.o.

 úzko spolupracuje so slovenskými a zahraničnými firmami udávajúcimi trend vo vývoji najmodernejších technológií v oblasti riadenia výroby, distribúcie a efektívneho využitia energie : Siemens – Divízia Building Technologies, Honeywell, Sauter, Schneider Elektric, Johnson Controls Int., Yokogawa, …

Naša spoločnosť získala na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Siemens – Divízia Building Technologies certifikát, ktorý oprávňuje našu spoločnosť realizovať komplexné dodávky meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov Siemens Unigyr a Desigo.

Pôsobíme hlavne na území Slovenskej republiky, avšak zrealizovali sme už niekoľko zaujímavých zákaziek aj na území Českej republiky, Rumunska, Nemecka a Ruskej federácie.

Kontakty ENERGYR Nitra spol. s.r.o

Pražská č. 11, 949 01 NITRA
Zapísaná v Obchodnom registri OS v Nitre
Oddiel: Sro, Vložka č.: 16/N

+421 37 6580 431, +421 37 6580 432, +421 37 6580 433 
Telefax : 037 6580 431 

tomka@energyrnr.sk

Štruktúra spoločnosti ENERGYR NITRA, s.r.o :

Vedenie firmy tvoria spoločníci a súčasne konatelia:

Ing. Milan Tomka – email: tomka@energyrnr.sk
Rudolf Mandelík – email: mandelik@energyrnr.sk

Ekonomika, obchod a sekretariát:
Jana Lauková – email:  laukova@energyrnr.sk

Technické oddelenie:
projekcia – zabezpečuje projektovú prípravu
realizácia – zabezpečuje dodávky komponentov, samotnú montáž a inžiniersku činnosť
software – vytvára softvér ( program ) pre jednotlivé realizácie, spolupracuje s realizačnou zložkou pri oživovaní a servisovaní zariadení MaR
servis – zabezpečuje záručný a pozáručný servis a profylaktické kontroly